Oddziaływanie bioenergią na kryształy węglanu wapnia


Fragment książki ” Leczenie bioenergią według metody Zdenka Domančica”
prof. dr Radovan Starc
tłumaczenie: Martyna Fon Zvegelj


Fizyczne wpływy bioenergii

W roku 2003 w Instytucie badawczo-naukowym Jozefa Stefana w Lublanie* przeprowadzono badanie fizycznego wpływu bioenergii na kryształy węglanu wapnia (kalcytu) w roztworze wodnym, w probówce krzemowej. Roztwór został poddany działaniu bioenergii a następnie wyniki pod mikroskopem elektronowym obserwowali, analizowali i udokumentowali nagraniem dr Anton Jeglić, profesor na Wydziale Elektrotechnicznym Uniwersytetu i prof. dr Spomenka Kobe z Instytutu Jozef Stefan w Lublanie. Mikroskop elektronowy wyróżnia się wysoką rozdzielczością, która jest, co najmniej sto razy większa od rozdzielczości mikroskopu optycznego. Jeśli pod zwykłym mikroskopem powiększymy oglądaną strukturę tysiąckrotnie, to pod mikroskopem elektronowym możemy ją powiększyć przynajmniej 100.000 razy. Mikroskop elektronowy rozróżnia strukturę wielkości 0,1-0,2 nm (uwaga: 1 nm, 1 nanometr to miliardowa część metra, albo 1 milionowa część milimetra). Poza wysoką rozdzielczością mikroskop elektronowy charakteryzuje duża głębia ostrości. Dlatego właśnie przeznaczony jest do trójwymiarowego obserwowania powierzchni i analizy struktur, co doskonale pokazują zdjęcia.

Pod wpływem wiązki kreatywnej bioenergii Domančića, którą można nazwać „un fascio di bioenergia creativa” zwykłe kryształy zmieniają się i przybierają „żywe” kształty: kwiaty, róże, liście itd. Fascynujące jest to, jaką siłę tworzenia posiada bioenergia w stosunku do martwych kryształów. Proste, kwadratowe struktury pod działaniem bioenergii “ożyły”. Na powierzchniach liści o różnych kształtach można zobaczyć nawet blaszki i najmniejsze detale, tak jakbyśmy oglądali naturalny liść rośliny. Podczas analizy kształtów z “ożywionych” kryształów należy wziąć pod uwagę wielkość kryształu. Rzeczywista wielkość wynosi około 3 µm (1µm to tysięczna część milimetra 0,001 mm albo milionowa część metra).

Dlaczego naukowcy wybrali kryształy do badania fizycznych wpływów bioenergii? Ponieważ kryształ jest żywym systemem w fazie wzrostu, bardzo wyczulonym na nowe informacje, zmiany w otoczeniu. Badania dowiodły, że bioenergia używana w metodzie Domančića to zarówno energia jak i informacja, stąd twierdzenie, którego wielu już dawno doświadczyło: bioenergia to poinformowana energia. Naukowcy są bardzo zaintrygowani zdolnościami twórczymi bioenergii. W Instytucie Jozefa Stefana w Lublanie badane są także inne fizyczne efekty działania bioenergii. Prof. dr A. Jeglic i prof. dr S. Kobe stwierdzili, że przewodzenie elektryczne właściwe (konduktywność) węglanu wapnia w roztworze wodnym pod wpływem bioenergii znacznie się zmniejsza. Stwierdzili też, że na przykład woda butelkowana ze sklepu, pod wpływem bioenergii zmienia swoje właściwości strukturalne aż o 51%.

Krzyształy przed zabiegiem bioenergią:Krzyształy po zabiegu bioenergią:* Słoweński Instytut “Józef Stefan” (IJS), jest największym instytutem naukowo-badawczym w Słowenii. Zatrudnia ponad 930 specjalistów z różnych dziedzin. Główne obszary doświadczeń to fizyka, chemia, biologia molekularna, biotechnologia, nanotechnologia, technologie informacyjne, fizyka reaktorów, inżynieria jądrowa, energia i ochrona środowiska. Misją Instytutu Józefa Stefana jest gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i technologii z korzyścią dla ogółu społeczeństwa poprzez prowadzenie edukacji, badań naukowych, nauczania i rozwoju zaawansowanych technologii na najwyższym międzynarodowym poziom doskonałości.