Sadhguru

1. Jak doświadczyć Jedności?

YouTube Preview Image

 

 

2. Czy kobieta może być guru?

YouTube Preview Image