Nagrania

Dział Nagrania zawiera wszystkie dotychczasowe nagrania V!deo stworzone przez Ocean Energii. Znajdziesz tu również moje wystąpienia na Konwencie Świadomości Fraktalnej.

V!