2012

1. Matematyczny zapis Miłości (Walentynki 14.02.12)

YouTube Preview Image

 

 

2. Zaproszenie na audycję w Spectrum Rozwoju

YouTube Preview Image

 

 

3. Budda ze schabowym, czyli mądrość dalekiego wschodu w przysłowiach polskich (1/3) Vincenty Docent na I Konwencie Świadomości Fraktalnej.

YouTube Preview Image

 

 

4. Budda ze schabowym, czyli mądrość dalekiego wschodu w przysłowiach polskich (2/3) Vincenty Docent na I Konwencie Świadomości Fraktalnej.

YouTube Preview Image

 

 

5. Budda ze schabowym, czyli mądrość dalekiego wschodu w przysłowiach polskich (3/3) Vincenty Docent na I Konwencie Świadomości Fraktalnej.

YouTube Preview Image

 

 

6. Koniec duchowości

YouTube Preview Image

 

 

7. Zaproszenie na II Konwent Świadomości Fraktalnej

YouTube Preview Image

 

8. Powrót do Domu, czyli druga strona lustra  (II Konwent Świadomości Fraktalnej)

YouTube Preview Image

 

9. JESUS OFF the CROSS – Zdjąć Jezusa z krzyża

YouTube Preview Image

 

10. JESUS OFF the CROSS – If Jesus only could…

YouTube Preview Image